[tex-live] Problémy s instalací TeXLive 2008

Jaroslav Havrda havrj4am at artax.karlin.mff.cuni.cz
Wed Oct 21 10:50:01 CEST 2009


Dobrý den,
  mám problém s instalací TeX Live 2008. Instalace sice proběhne bez chyb, ale 
při pokusu o překlad libovolného souboru dostany chybové hlášení knihovny 
kpathsea, že nemůže nalézt soubor fmtutil.cfg následované chybovým hlášením o 
nepřítomnosti souboru latex.fmt. Máte nějaký nápad, čím by to mohlo být?

Zdraví Jaroslav Havrda


More information about the tex-live mailing list