PS FontNameAdobe MacintoshKarl Berry
ZapfChancery-BoldzcbZapfChaBolpzcb8y
ZapfChancery-DemizcdZapfChaDempzcd8y
ZapfChancery-ItaliczciZapfChaItapzcri8y
ZapfChancery-LightzclZapfChaLigpzcl8y
ZapfChancery-LightItaliczcliZapfChaLigItapzcli8y
ZapfChancery-MediumItaliczcmiZapfChaMedItapzcmi8y
ZapfChancery-RomanzcrZapfChaRompzcr8y
ZapfDingbatszdZapfDinpzdr
Zebrawood-FilluyfiZebraFil
Zebrawood-RegularuyrgZebraReg
ZiptyDozpZiptyDo